Vorming in het onderwijs

Naast Coaching, Psychotherapie en opvoedkundig advies biedt THERAS ook vormingen aan binnen scholen om jongeren te sensibiliseren rond alledaagse onderwerpen waarmee ze geconfronteerd worden, zoals:

  • Pesten en cyberpesten
  • Grensoverschrijdend gedrag
  • Agressie
  • Drugs

De exacte inhoud en methodiek van deze vormingen, worden steeds in samenspraak met coördinatoren van de school overlegd. Zo kan er ook hier op maat gewerkt worden.

Opvoedkunde

Vanuit mijn vooropleiding Orthopedagogie vind ik het enerzijds belangrijk om kinderen, jongeren en jongvolwassenen handvaten aan te bieden binnen hun ontwikkeling. Anderzijds is het ook belangrijk om mee te denken met ouders rond hun opgroeiend kind of jongere. Daarna streven we naar een integratie van deze handvaten binnen hun netwerk. Hierbij gaan we aan slag met een contextuele aanpak en hechten we belang aan het ontdekken, of het beter leren kennen, van de relaties tussen alle betrokkenen.

Zo kan iedereen zijn eigen volwaardige plek in zijn context verwerven.
Vanuit mijn ervaring met het werken met jongeren met gedragsproblemen (ADHD, Autisme, OCD, …) en leerstoornissen, zoek ik graag mee naar antwoorden.

Hierbij is responsabilisering van essentieel belang!