Want SAMEN bereik je altijd meer.

KINDERDAGVERBLIJVEN GLORIA

Samen met kinderdagverblijven Gloria gaan wij voor een leuk en ondersteunend pedagogisch aanbod voor zowel de kids als de ouders. Samen organiseren we baby-yoga, baby-massage en andere ontwikkelingsbevorderende activiteiten. Maar we zetten ook in op het informeren van ouders rond eetmomenten, peuterpuberteit, … .

Bekijk website

BNVIP vzw

Als therapeut wil ik een kwalitatieve hulpverlening aanbieden. Hierdoor sloot ik me aan bij deze erkende beroepsvereniging, waarin bijscholingen, supervisies, … worden georganiseerd om op de hoogte te blijven van het veranderende therapeutisch landschap binnen onze zorg.

Bekijk website